top of page

START . March, 2020
END
. Now

City . Vilnius

Client . EDi creator

EDi educational  material

Poster design

Plakatu_mockup.jpg

Edukacinių mokymo(si) schemų, taisyklių algoritmų lentelių, grafinių tvarkyklių ir plakatų sistema

Dizaino srityje mažai dėmesio skiriama edukacijai skirtų produktų dizaino sprendimams. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, siekdama ištirti mokyklų veiklos efektyvumą, pateikia išvadas, kuriose atsispindi įvairių edukacinių priemonių stygius ugdymo procese ir reikšminga koreliacija tarp efektyvios pamokos ir edukacinių priemonių naudojimo (pagal dr. A. Kalvaičio tyrimą „Su vadovėliu siejamų mokymo priemonių naudojimas bendrojo ugdymo mokyklos pamokoje“) .

 "Dėmesys rašmeniui, morfemos, žodžio rašybai - pirmoji išmokimo stebint sąlyga. <...>Vaizdinėse priemonėse - plakatuose, lentelėse, schemose - ypač jei kalbiniai pavyzdžiai tinkamai sugretinami ir pateikiami keliomis spalvomis, grafinis vaizdas esti dar ryškesnis, ir tai padeda ne tik atkreipti dėmesį, bet ir lengviau suvokti, kas įsidėmėtina, ir tvirčiau įsiminti." L. Kadžytė - Kuzavinienė "Rašyba mokykloje".

Vaikai_LT_plakatai-9.jpg

Šiuo metu rinkoje esančios edukacinės priemonės ir jų grafinė raiška dažniausiai yra primityviai sumaketuota, perpildyta skirtingų grafinių elementų, paveikslėlių, tekstūrų ir spalvų.

 

Chaotiškas mokomosios medžiagos pateikimas ne tik neatitinka šiuolaikinės grafinio dizaino estetikos ir laikmečio, bet ir nepadeda ugdymo procese: t.y. aiškiai neperteikia ir nesukoncentruoja dėmesio į esminius ugdymo turinio elementus, taisykles.

 

Algoritmai, vizualizuojantys lietuvių kalbos gramatikos taisykles, yra ypač reti, jų kuriama labai mažai.

Todėl edukacinių priemonių (grafinių edukacinių schemų, taisyklių taikymo algoritmų lentelių ir plakatų) poreikis yra didelis ir ilgalaikis, nes vien bendrojo ugdymo periodas trunka 8-12 metų

Autorės kuriamos edukacinių priemonės atitinka (grafinių edukacinių schemų, taisyklių taikymo algoritmų lentelių ir plakatai) estetiško ir minimalaus dizaino principus, jie  jungia logiškai ir aiškiai dėstomų mokomųjų dalykų informaciją, sutelkia besimokančiojo dėmesį į svarbiausius teorinius ir praktinius aspektus. Įvairios rašybos taisyklės lengviau įsimenamos, kai pateikiamos vaizdžiai, kai vaikai jas turi prieš akis rašydami, kai fiksuoja jas akimis tūkstančius kartų.

Ugdymo aplinką praturtinta edukacinės priemonės, kurių dėka ugdomos svarbios asmens kompetencijos, juk visos edukacinės priemonės sustiprina, iliustruoja ir papildo mokytojo, dėstytojo žodį.

 

Grafinėse edukacinėse schemose, taisyklių taikymo algoritmų lentelėse ir plakatuose mokslo žinios tampa vaizdžios:  kalbiniai pavyzdžiai tampa matomi, taisyklių taikymo algoritmai greičiau suvokiami ir įsimenami. Vaizdu sustiprintas įsiminimas yra svarbi gilaus išmokimo sąlyga.

 

EDi_LA02.jpg

Autorė kuria mokymo priemones konsultuodamasi ir bendradarbiaudama su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojais metodininkais, atsižvelgia į jų praktiką ir poreikius.

Šiuo metu autorė jau yra sukūrusi 20 skirtingų mokymosi schemų, kurios yra pritaikytos 1-4 klasių mokiniams vizualizuoti daiktavardžio rašybos taisykles, lietuvių kalbos asmeninius įvardžius, veiksmažodžio laikus, aprašymo, pasakojimo ir samprotavimo sandarą bei daugybos lentelę. Visas šias edukacines schemas jungia vientisa švari estetika, bendra spalvų gama, žaismingos, tekstą papildančios iliustracijos. Autorė taip pat kuria bendrą prekinį ženklą: EDi creator. Kuriamus produktus, koncepcijas ir ateities projektus talpina ką tik pradėtoje kurti internetinėje parduotuvė edicreator.eu, to paties pavadinimo Facebook ir Instagram paskirose. Tuo siekiama viešinti edukacinio dizaino srities žinomumą tarp pedagogų ir dizainerių.

bottom of page